مجسمه های گروه هنری دستان
خمره های دستان
محصولات دستان
دستان سرچ

برجسته ترین ها

کاسه ده نقش

کاسه ده نقش

سفال‌ها در قرن ۶ و ۷ هجری، از لحاظ نقش‌مایه شامل طرح‌های هندسی، گیاهی، جانوری، انسانی، کتیبه‌ای، پند..

1,126,000 Toman

اسب مادی

اسب مادی

ایران مهد پرورش و مبدا نژادهای گوناگون اسب بوده‌است، یکی از این نژادها که قدیمی‌ترین اسب خونگرم‌ دنی..

808,000 Toman

شانس و ثروت

شانس و ثروت

ابریق واژه‌ایست عربی و به معنای آبریز یا تاج عروس است، از ابریق برای نگه‌داری مایعات همچون آب و شراب..

700,000 Toman

تنگ خروس - تنگ سفالی به شکل خروس

تنگ خروس - تنگ سفالی به شکل خروس

یکی از منابع باستان‌شناسان که اطلاعات زیادی درباره‌ی افکار و عقاید، آداب و رسوم و فرهنگ‌های رایج در ..

808,000 Toman

گاو مارلیک

گاو مارلیک

یکی از معروف ترین محوطه های باستانی ایران تپه‌های مارلیک گیلان است؛ در بالای این تپه‌ها که در 14 کیل..

912,000 Toman

شیدفر

شیدفر

انسان‌های نخستین به وسیله نشانه‌ها با محیط اطراف خود ارتباط برقرار می‌کردند و برای غلبه بر محیط اطرا..

809,000 Toman

دستابند

دستابند

یکی از فراوان‌ترین و قابل دسترس‌ترین یافته‌های باستان‌شناسی از دوره‌ی نوسنگی تا دهه‌های اخیر سفال اس..

905,000 Toman

ریتون تک شاخ

ریتون تک شاخ

تکوک یا ریتون  ظرف هایی بودند که در دوران کهن به شکل جانوران ساخته می‌شدند. تکوک معمولاً ظرفی ب..

1,038,000 Toman

جديدترين ها

آبخوری قوچ رسوبی

آبخوری قوچ رسوبی

مجسمه آبخوری به شکل قوچ با لعاب خاص رسوبی ساخته گروه هنری دستان..

790,000 Toman

ظرف لوله بلند رسوبی

ظرف لوله بلند رسوبی

ظرف لوله بلند با لعاب خاص رسوبی ساخته گروه هنری دستان..

1,401,000 Toman

دف زن کوچک

دف زن کوچک

مجسمه دف زن با تکنیک نقاشی زیرلعاب ساخته گروه هنری دستان..

492,000 Toman

دف زن

دف زن

مجسمه زن دف زن با تکنیک نقاشی زیرلعاب ساخته گروه هنری دستان..

987,000 Toman

تندیس شاهزاده

تندیس شاهزاده

مجسمه تندیس شاهزاده با تکنیک نقاشی زیرلعاب ساخته گروه هنری دستان..

987,000 Toman

شیر سنگی بزرگ رسوبی

شیر سنگی بزرگ رسوبی

از دوره ايلخانی و پس از آن روی تمامی سنگ قبرها را تزیین می کردند؛ تزیینات و نقش و نگارهای روی سنگ قب..

6,432,000 Toman

شیر سنگی متوسط رسوبی

شیر سنگی متوسط رسوبی

از دوره ايلخانی و پس از آن روی تمامی سنگ قبرها را تزیین می کردند؛ تزیینات و نقش و نگارهای روی سنگ قب..

2,144,000 Toman

کاسه ده نقش کوچک

کاسه ده نقش کوچک

سفال‌ها در قرن ۶ و ۷ هجری، از لحاظ نقش‌مایه شامل طرح‌های هندسی، گیاهی، جانوری، انسانی، کتیبه‌ای، پند..

563,000 Toman

جام قوچ رسوبی

جام قوچ رسوبی

مجسمه جام به شکل قوچ با لعاب خاص رسوبی ساخته گروه هنری دستان..

790,000 Toman

قوچ جاشمعی رسوبی

قوچ جاشمعی رسوبی

مجسمه قوچ جاشمعی با لعاب خاص رسوبی ساخته گروه هنری دستان..

1,072,000 Toman

قوچ جاشمعی

قوچ جاشمعی

مجسمه قوچ جاشمعی با لعاب خاص فیروزه ای ساخته گروه هنری دستان..

536,000 Toman

قوچ سنگی متوسط رسوبی

قوچ سنگی متوسط رسوبی

از دوره ایلخانی به بعد، بر روی تمامی سنگ قبرها تزئیناتی به‌وجود آمد؛ ازجمله وقتی پهلوان، دلاور و يا ..

2,144,000 Toman

اسب مادی بزرگ رسوبی

اسب مادی بزرگ رسوبی

ایران مهد پرورش و مبدا نژادهای گوناگون اسب بوده‌است، یکی از این نژادها که قدیمی‌ترین اسب خونگرم‌ دنی..

6,467,000 Toman

اسب مادی متوسط رسوبی

اسب مادی متوسط رسوبی

ایران مهد پرورش و مبدا نژادهای گوناگون اسب بوده‌است، یکی از این نژادها که قدیمی‌ترین اسب خونگرم‌ دنی..

3,232,000 Toman

پیکره متوسط رسوبی

پیکره متوسط رسوبی

مجسمه پیکره با لعاب خاص رسوبی  ساخت گروه هنری دستان..

2,806,000 Toman

پیکر مرد متوسط رسوبی

پیکر مرد متوسط رسوبی

مجسمه بدن مرد سایز متوسط با لعاب رسوبی ساخت گروه هنری دستان..

2,806,000 Toman

پیکره بزرگ فیروزه ای

پیکره بزرگ فیروزه ای

مجسمه پیکره  سایز بزرگ با لعاب خاص فیروزه ای ساخت گروه هنری دستان..

2,808,000 Toman

پیکر مرد بزرگ فیروزه ای

پیکر مرد بزرگ فیروزه ای

مجسمه پیکر مرد سایز بزرگ با لعاب فیروزه ای ساخت گروه هنری دستان..

2,808,000 Toman

پیکره متوسط فیروزه ای

پیکره متوسط فیروزه ای

مجسمه پیکره  با لعاب خاص فیروزه ای ساخت گروه هنری دستان..

1,403,000 Toman

پیکر مرد متوسط فیروزه ای

پیکر مرد متوسط فیروزه ای

مجسمه پیکر مرد با لعاب خاص فیروزه ای ساخت گروه هنری دستان..

1,403,000 Toman

دستان سرچ