تندیس

الهه زن

الهه زن

..

705,000 Toman

الهه مرد

الهه مرد

..

705,000 Toman

الهه مرد ایلامی

الهه مرد ایلامی

آثار هنری به جامانده از دوره‌ها و مکان‌های مختلف در ایران کمک‌های بسیاری به باستان‌شناسان می‌کند زیر..

462,000 Toman

بطری زن

بطری زن

ساخت پیکرک و اشیا به شکل زنان در گذشته بسیار متداول بود و آن ها یکی از ویژگی ‌های مشترک بسیاری از آث..

412,000 Toman

بطری زن رسوبی

بطری زن رسوبی

ساخت پیکرک و اشیا به شکل زنان در گذشته بسیار متداول بود و آن ها یکی از ویژگی ‌های مشترک بسیاری از ..

825,000 Toman

تندیس شاه

تندیس شاه

مجموعه ارزشمندی از دست‌ساخته‌های زرین و سیمین دوره هخامنشی از آسیای مرکزی به‌دست‌آمده که گنجینه جیحو..

462,000 Toman

تندیس شاهزاده

تندیس شاهزاده

مجسمه تندیس شاهزاده با تکنیک نقاشی زیرلعاب ساخته گروه هنری دستان..

987,000 Toman

تندیس شیر

تندیس شیر

..

705,000 Toman

دف زن

دف زن

مجسمه زن دف زن با تکنیک نقاشی زیرلعاب ساخته گروه هنری دستان..

987,000 Toman

دف زن کوچک

دف زن کوچک

مجسمه دف زن با تکنیک نقاشی زیرلعاب ساخته گروه هنری دستان..

492,000 Toman

زن کندلوس

زن کندلوس

ایزدبانو، خدای بانو به خدایان زنانه ای گفته می شود که پرستش آن ها در میان اقوامی که به ادیان چند خدا..

462,000 Toman

مرد کندلوس

مرد کندلوس

پس حمله آشوربانی‌پال و نابودی ایلامیان برای همیشه از صفحه تاریخ؛ طولی نکشید که قوم و دولت ایلام بخ..

462,000 Toman

پیکر مرد بزرگ فیروزه ای

پیکر مرد بزرگ فیروزه ای

مجسمه پیکر مرد سایز بزرگ با لعاب فیروزه ای ساخت گروه هنری دستان..

2,808,000 Toman

پیکر مرد متوسط رسوبی

پیکر مرد متوسط رسوبی

مجسمه بدن مرد سایز متوسط با لعاب رسوبی ساخت گروه هنری دستان..

2,806,000 Toman

پیکر مرد کوچک رسوبی

پیکر مرد کوچک رسوبی

بدن مرد سایز کوچک با لعاب خاص رسوبی ساخته گروه هنری دستان..

1,401,000 Toman

پیکره بزرگ فیروزه ای

پیکره بزرگ فیروزه ای

مجسمه پیکره  سایز بزرگ با لعاب خاص فیروزه ای ساخت گروه هنری دستان..

2,808,000 Toman

پیکره متوسط رسوبی

پیکره متوسط رسوبی

مجسمه پیکره با لعاب خاص رسوبی  ساخت گروه هنری دستان..

2,806,000 Toman

پیکره متوسط فیروزه ای

پیکره متوسط فیروزه ای

مجسمه پیکره  با لعاب خاص فیروزه ای ساخت گروه هنری دستان..

1,403,000 Toman

پیکره کوچک رسوبی

پیکره کوچک رسوبی

پیکره سایز کوچک با لعاب خاص رسوبی ساخته گروه هنری دستان..

1,401,000 Toman

پیکرک حیوانی A

پیکرک حیوانی A

..

250,000 Toman

پیکرک حیوانی B

پیکرک حیوانی B

..

250,000 Toman

پیکرک حیوانی C

پیکرک حیوانی C

..

250,000 Toman

نمایش 1 تا 22 از 22 (1 صفحه)