خمره ها

خمره های سفالی بزرگ


خمره با طرح هخامنشی دو

خمره با طرح هخامنشی دو

خمره سفالی با طرح شیر..

0 Toman

خمره با طرح هخامنشی سه

خمره با طرح هخامنشی سه

خمره سفالی با طرح شیر و فروهر..

0 Toman

خمره با طرح هخامنشی یک

خمره با طرح هخامنشی یک

خمره سفالی با طرح شیر و گل لوتوس هخامنشی..

0 Toman

خمره بزرگ رسوبی - ارتفاع 1 متر
خمره فیروزه ای - 1 متر ارتفاع
نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)