درباره ما

گروه هنری دستان

با پیشینه ای ده ساله در سال 1380 بطور حرفه ای در شهر قزوین کار خود را با افتتاح گالری هنری دستان اغاز کرد و امروز پس از دو ده پرداختن به هنر سفالگری و سرامیک در تکنیک های مختلف به توانایی های زیر دست یافته است .
عناوین کسب شده توسط گروه هنری دستان عبارتند از:
غرفه برتر در نمایشگاه سراسری صنایع دستی در دی ماه سال 1385 در استان گلستان.
در یافت لوح سپاس در زمینه بسته بندی محصولات در نمایشگاه سراسری صنایع دستی در شهریور ماه سال 1385 در تبریز.
غرفه منتخب از نظر کیفیت غرفه آرایی و نظم در نمایشگاه تخصصی در سیستان و بلوچستان در دی ماه 1386.
کسب رتبه اول در نمیشگاه ملی صنایه دستی در نمایشگاه تبریز