زن

مسجمه هایی به شکل زن


الهه مادر بزرگ

الهه مادر بزرگ

زن و مادر یکی از کهن ترین سوژه های هنری انسان است، و ما شاهد مجسمه های زیادی از جنس گل یا سنگ تحت ..

1,401,000 Toman

الهه مادر بزرگ ۲ رسوبی

الهه مادر بزرگ ۲ رسوبی

زن و مادر یکی از کهن ترین سوژه های هنری انسان است، و ما شاهد مجسمه های زیادی از جنس گل یا سنگ تحت ..

4,211,000 Toman

الهه مادر بزرگ ۳ رسوبی

الهه مادر بزرگ ۳ رسوبی

زن و مادر یکی از کهن ترین سوژه های هنری انسان است، و ما شاهد مجسمه های زیادی از جنس گل یا سنگ تحت ..

8,425,000 Toman

الهه مادر کوچک

الهه مادر کوچک

زن و مادر یکی از کهن ترین سوژه های هنری انسان است، و ما شاهد مجسمه های زیادی از جنس گل یا سنگ تحت عن..

710,000 Toman

بطری زن

بطری زن

ساخت پیکرک و اشیا به شکل زنان در گذشته بسیار متداول بود و آن ها یکی از ویژگی ‌های مشترک بسیاری از آث..

412,000 Toman

بطری زن رسوبی

بطری زن رسوبی

ساخت پیکرک و اشیا به شکل زنان در گذشته بسیار متداول بود و آن ها یکی از ویژگی ‌های مشترک بسیاری از ..

825,000 Toman

دف زن

دف زن

مجسمه زن دف زن با تکنیک نقاشی زیرلعاب ساخته گروه هنری دستان..

987,000 Toman

دف زن کوچک

دف زن کوچک

مجسمه دف زن با تکنیک نقاشی زیرلعاب ساخته گروه هنری دستان..

492,000 Toman

ریتون شاهزاده

ریتون شاهزاده

ریتون که یک واژه یونانی است معمولا به ظرفی گفته می شود که بخش قدامی انسان یا حیوان و از یک ظرفی به ش..

771,000 Toman

ریتون شاهزاده رسوبی

ریتون شاهزاده رسوبی

الهام گرفته شده از مجسمه سر یکی از شاهزادگان زن هخامنشی ، بازسازی شده توسط گروه هنری دستان از جنس سف..

1,401,000 Toman

زن کندلوس

زن کندلوس

ایزدبانو، خدای بانو به خدایان زنانه ای گفته می شود که پرستش آن ها در میان اقوامی که به ادیان چند خدا..

462,000 Toman

پیکره بزرگ فیروزه ای

پیکره بزرگ فیروزه ای

مجسمه پیکره  سایز بزرگ با لعاب خاص فیروزه ای ساخت گروه هنری دستان..

2,808,000 Toman

نمایش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)