شیر ها

مجسمه هایی به شکل شیر


تندیس شیر

تندیس شیر

..

705,000 Toman

ریتون شیر بالدار

ریتون شیر بالدار

یکی از اصیل ترین نمادهای قدرت در ایران باستان ریتون یا جام های زرین است که به شکل حیوانات مختلف ساخت..

905,000 Toman

ریتون شیر بالدار رسوبی

ریتون شیر بالدار رسوبی

جام طلایی معروف به شیر بالدار ، کشف شده از تپه باستانی هگمتانه (همدان) محل نگهداری موزه ایران باستان..

1,811,000 Toman

شیدفر

شیدفر

انسان‌های نخستین به وسیله نشانه‌ها با محیط اطراف خود ارتباط برقرار می‌کردند و برای غلبه بر محیط اطرا..

809,000 Toman

شیر زرین فام

شیر زرین فام

..

1,611,000 Toman

شیر سنگی

شیر سنگی

از دوره ايلخانی و پس از آن روی تمامی سنگ قبرها را تزیین می کردند؛ تزیینات و نقش و نگارهای روی سنگ قب..

536,000 Toman

شیر سنگی بزرگ رسوبی

شیر سنگی بزرگ رسوبی

از دوره ايلخانی و پس از آن روی تمامی سنگ قبرها را تزیین می کردند؛ تزیینات و نقش و نگارهای روی سنگ قب..

6,432,000 Toman

شیر سنگی زرین فام
شیر سنگی متوسط رسوبی

شیر سنگی متوسط رسوبی

از دوره ايلخانی و پس از آن روی تمامی سنگ قبرها را تزیین می کردند؛ تزیینات و نقش و نگارهای روی سنگ قب..

2,144,000 Toman

شیر فیروزه

شیر فیروزه

..

1,611,000 Toman

شیر فیروزه ای تَرَک
کوزه دو دسته شیر - دو دسته با شیر ایستاده

کوزه دو دسته شیر - دو دسته با شیر ایستاده

عناصر هنری و نقوش نمادین به ویژه نقوش جانوری در هنرهای تزییتی تاریخ هنر ایران همواره نقشی پررنگ داشت..

717,000 Toman

نمایش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)