مجسمه پیکره  با لعاب خاص فیروزه ای ساخت گروه هنری دستان
مشخصات
طول *عرض * ارتفاع (سانتی متر) 15 * 12 * 30

پیکره متوسط فیروزه ای

  • 1,403,000 Toman


محصولات مرتبط

پیکر مرد کوچک رسوبی

پیکر مرد کوچک رسوبی

بدن مرد سایز کوچک با لعاب خاص رسوبی ساخته گروه هنری دستان..

1,401,000 Toman

پیکره کوچک رسوبی

پیکره کوچک رسوبی

پیکره سایز کوچک با لعاب خاص رسوبی ساخته گروه هنری دستان..

1,401,000 Toman

پیکر مرد متوسط فیروزه ای

پیکر مرد متوسط فیروزه ای

مجسمه پیکر مرد با لعاب خاص فیروزه ای ساخت گروه هنری دستان..

1,403,000 Toman

پیکره متوسط فیروزه ای

پیکره متوسط فیروزه ای

مجسمه پیکره  با لعاب خاص فیروزه ای ساخت گروه هنری دستان..

1,403,000 Toman

پیکره بزرگ فیروزه ای

پیکره بزرگ فیروزه ای

مجسمه پیکره  سایز بزرگ با لعاب خاص فیروزه ای ساخت گروه هنری دستان..

2,808,000 Toman

پیکر مرد متوسط رسوبی

پیکر مرد متوسط رسوبی

مجسمه بدن مرد سایز متوسط با لعاب رسوبی ساخت گروه هنری دستان..

2,806,000 Toman

پیکره متوسط رسوبی

پیکره متوسط رسوبی

مجسمه پیکره با لعاب خاص رسوبی  ساخت گروه هنری دستان..

2,806,000 Toman

برچسب ها: پیکره, پیکره زن سرامیکی, بدن سفالی, آناتومی سفالی